Wegenwerken

De wegenbouw: de aanleg en het onderhoud van verhardingsconstructies. Zij vormen van oudsher een van de belangrijkste activiteiten van GELDOF B.V. De aanleg van het bedrijventerreinen, het bouwrijp maken van uitbreidingsplannen en het aanleggen van parkeerterreinen zijn enkele voorbeelden. Sierstraatwerken t.b.v. pleinen en winkelstraten behoren tot de activiteiten die met regelmaat uitgevoerd worden.