Waterwerken

GELDOF B.V. heeft jarenlang ervaring opgedaan met de aanleg van kust- en oeverwerken. Het takenpakket bestaat onder andere uit:

- de aanleg en het onderhoud van dijken en strekdammen

- het aanleggen van remmingwerken

- het realiseren van steigers

- het realiseren van beschoeiingen

- het aanleggen van duikers