Projecten


Vervangen riolering- en herinrichting Hemelstraat-Hoofdstraat Sint-Jansteen

Geplaatst door: Naam van schrijver


In opdracht van de gemeente Hulst is in maart begonnen met het vervangen van het vuilwaterriool en aanleg van een nieuw hemelwaterriool in de Hemelstraat – Hoofdstraat te Sint-Jansteen.
Na aanleg van de riolering zal een herinrichting van de wegen en trottoirs plaatsvinden.

De werkzaamheden zullen voor de zomervakantie worden afgerond.

Met de herinrichting worden de wegen ingericht als woonstraat. De toegestane snelheid wordt verlaagd naar 30 km/uur. Er zullen diverse verkeersremmende maatregelen worden toegepast zoals het versmallen van de rijbaan, as-verspringingen en plateau’s ter hoogte van kruisingen. Tegelijkertijd krijgen de wegen een uitstraling welke beter past bij het dorpse karakter. De wegen worden meer ingericht als verblijfsgebied en niet als doorgaande route voor autoverkeer. Het aanbrengen van bomen en plantsoenen dragen hier ook sterk aan bij. Trottoirs zijn relatief breed. De oude bestratingsmaterialen zullen worden vervangen door nieuwe gebakken klinkers, betonbanden en betontegels