Projecten


APRIL 2015 Kreeksingel Hoek

Geplaatst door: Naam van schrijver


Maandag 20 april 2015 start aannemingsbedrijf Geldof Zeeuwsch-Vlaanderen met het uitvoeren van rioolwerken in de Kreeksingel. Inspecties hebben aangetoond dat een deel van de huidige riolering aan vervanging toe is. Het riool wordt deels vernieuwd. Gelijkertijd bouwen we het rioolsysteem om naar een gescheiden stelsel. Het huidige riool wordt straks het regenwaterriool, een extra riool leggen we aan voor de afvoer van vuilwater. Straatkolken en zo veel mogelijk regenwaterafvoeren van daken worden op het regenwaterriool aangesloten. Het ingezamelde regenwater voeren we rechtstreeks af naar de kreek. Het nieuwe vuilwaterriool sluiten we aan op de riolering in de Molendijk.

Na aanpassing van de riolering voorzien we de rijbanen van een nieuwe fundering. Op deze fundering brengen we 3 lagen asfalt aan. Een aantal trottoirs worden nieuw terug aangelegd. In de zijstraatjes vervallen de trottoirs en leggen we nieuwe rabatstroken aan in grijze betonklinkers.

Om overlast voor bewoners en belanghebbenden zo veel mogelijk te beperken zal Geldof Zeeuwsch-Vlaanderen in een aantal fasen werken. Voor de bereikbaarheid van de wijk wordt een extra tijdelijke uitgang aangelegd naar de Lovenpolderstraat. Als het werk gereed is bouwen we deze tijdelijke weg om naar een wandel- en fietspad.
De werkzaamheden zijn voorzien tot medio september, afhankelijk uiteraard van de weersgesteldheid en onvoorziene omstandigheden.