Projecten


JUNI 2014 Rioolwerk I.C. van der Lindestraat te Biervliet

Geplaatst door: Naam van schrijver


In de IC van der Lindestraat, waar basisschool De Komme heeft gestaan, wordt de riolering aangepast. Het gemengde riool wordt omgebouwd naar een gescheiden rioolstelsel.

In de gedeelten voor de woningen 28 t/m 42 en 11 t/m 15 wordt nieuwe riolering aangelegd. Een deel van het bestaande riool wordt omgebouwd naar een regenwaterriool om woningen en straatoppervlak af te koppelen van de bestaande riolering. Het nieuwe regenwaterriool wordt aangesloten op de overstortleiding naar de watergang achter woning 26 en 28.
Ook een oud vervallen riool dat onder een aantal schuurtjes ligt, zal buiten werking worden gesteld.
Voor uitvoering van het werk worden verhardingen opgebroken en hergebruikt. De bestaande asfaltverharding wordt opgebroken welk deel na uitvoering van de rioolwerkzaamheden opnieuw zal worden geasfalteerd. Verkeersplateaus worden terug aangebracht met nieuwe rode klinkers. De huidige bestrating in de rijbanen en rabatstroken wordt terug gestraat. Trottoirs worden vernieuwd.