Projecten


Oostburg - Vestje

Geplaatst door: Naam van schrijver


In opdracht van de gemeente Sluis is Geldof BV gestart met de uitvoering van het project ‘Maatregelen riolering ’t Vestje fase 1 te Oostburg’. Dit project betreft Bestevaerstraat, Rembrandtstraat, Van Ostadestraat, Paulus Potterstraat en de Eerste Hogendijk.
In deze straten wordt de bestaande riolering vervangen en regenwaterriolering aangebracht. Daarnaast worden alle verhardingen van de rijbanen, parkeervakken en trottoirs aangepakt. Het werk wordt in meerdere fases uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in september 2013 afgerond.

De werkzaamheden omvatten:
- Uitbreken straatwerk
- Cunet uitgraven
- Vervanging riolering
- Aanbrengen fundering
- Inrichten straat met parkeervakken, rijbaan en trottoirs